Shareship heeft de prijsvraag ‘Opschaling van Cross Chain Control Centers (4C) initiatieven’ van de Topsector Logistiek gewonnen! De Topsector Logistiek stimuleert met deze prijsvraag initiatieven die de horizontale samenwerking in de logistiek bevorderen. Door het winnen van de prijsvraag kunnen we met het gewonnen geldbedrag en de expertise van de Topsector Logistiek sneller en beter opschalen. 

Topsector Logistiek
Nederland staat op het gebied van logistiek aan de wereldtop. De Topsector Logistiek streeft ernaar om maximaal bij te dragen aan het versterken van de internationale toppositie. Door het uitzetten van prijsvragen wil de Topsector Logistiek 4C samenwerkingsconcepten helpen opschalen en versnellen. Bas van Bree, programmamanager 4C Topsector Logistiek: “We zijn heel blij en trots dat we een goed werkend, intelligent platform in de binnenvaart kunnen helpen om het concept te versterken en de opschaling te versnellen. Het platform maakt het mogelijk om serieuze stappen te maken in het verhogen van de bezettingsgraad en daarmee een significante bijdrage te leveren aan het verminderen van CO2 uitstoot.”

Richting een duurzame toekomst
Lennart Rommens: “Het winnen van de prijsvraag is voor ons een belangrijke bevestiging voor de kwaliteit van onze oplossing. In 2018 wordt het transport van bijna 9 miljoen ton droge bulkgrondstoffen via het platform georganiseerd. De eerste positieve resultaten zijn hierdoor zichtbaar. Uiteraard streven we ernaar dat meer partijen zich aansluiten om het optimalisatiepotentieel te verhogen. Het vertrouwen dat de Topsector Logistiek met deze prijsvraag in Shareship uitspreekt is daarbij een grote steun in de rug en de samenwerking helpt onze zichtbaarheid te vergroten. De extra middelen gaan we gebruiken om drempels voor toetreding voor partijen te verlagen. Dat willen we doen door bijvoorbeeld de implementatiekosten te verlagen en koppelingsmogelijkheden met onze applicaties door te ontwikkelen.”