Lennart Rommens 

Het water in de Nederlandse rivieren heeft de afgelopen maanden extreem laag gestaan. Voor de scheepvaart zijn lage waterstanden uiteraard bijzonder vervelend. Schepen kunnen minder lading meenemen en moeten dus vaker varen. Daarmee is mede door de lage waterstanden, ook de discussie over de verduurzaming van de binnenvaart opnieuw een actuele.

Verder kijken
Duurzaamheid van de binnenvaart gaat wat mij betreft verder dan slechts kijken hoe we milieuvriendelijker ons transport van A naar B kunnen verzorgen. Het gaat óók om hoe we de binnenvaart aantrekkelijk(er) kunnen maken als modaliteit voor verladers én als onderneming voor (potentiële) schippers. Zeker in tijden waarin we voor fysieke beperkingen worden gesteld die niet (snel) kunnen worden opgelost door ‘een tandje erbij’. Deze tijd vraagt des te meer om slimme en innovatieve oplossingen die zowel verlader, schipper en bevrachter kunnen helpen. En onderstreept de noodzaak tot intensieve samenwerking in de keten.

Een omgekeerde werkelijkheid
Een bijzondere trend is dat ten tijde van ‘laag water’, schepen nóg vaker leegvaren, dus geheel zonder vracht, dan in tijden van ‘normaal’ water. Doordat een schip minder lading kan vervoeren, is de ‘claim’ op schepen door een individuele partij des te groter en wordt uitwisseling van schepen met andere partijen meer dan anders vermeden: “eerst onze klanten!”. Terwijl daarmee onbedoeld de schaarste verder wordt vergroot. Een negatieve spiraal. Uitwisselen van lading en delen van scheepscapaciteit kan juist nú druk wegnemen.

Naar meer stabiliteit en overzicht
Een uitzonderlijke periode zoals we die het afgelopen half jaar hadden, laat ook grote uitslagen in kosten en opbrengsten van transport zien. Immers laat een laagwatersituatie zich lastig voorspellen, laat staan dat we de financiële consequenties kunnen overzien. Hoewel we weten dat schaarste zorgt voor hogere prijzen. Dat klinkt geheel logisch, maar draagt bij aan de financiële onvoorspelbaarheid in de sector. Het uitwisselen van (elkaars) data draagt bij aan het vertrouwen en stabiliteit op de lange termijn.

Bovendien zorgen deze uitzonderlijke omstandigheden ook voor extra administratieve complexiteit. De rekening bestaat vaak uit meer componenten en wijkt in hoogte af van de normale situatie. Tijdrovende processen kunnen hierbij leiden tot onbegrip, terwijl men het liefst direct en transparant elkaar op de hoogte wil stellen van de situatie en bijbehorende gevolgen. Een efficiënt en overzichtelijk proces kan hiermee (extra) zorgen wegnemen.

Shareship
Met Shareship bieden we een innovatief digitaal platform om samenwerking in de binnenvaart door uitwisseling van lading en schepen te bevorderen. Zo kunnen we de leegvaart structureel verminderen en zorgen we voor overzicht en gemak voor schippers, verladers en bevrachters. Door het ‘zo gemakkelijk mogelijk’ te maken om informatie met elkaar te delen en alle randzaken te regelen, willen we bijdragen aan een aantrekkelijke, duurzame binnenvaart. Júist nu!

Zullen we daar samen aan werken?